slide01
slide02
slide03
slide04
slide06
slide07
slide10
slide13
slide15
slide16
slide17
slide18
slide 19
slide 21
Slide 22

Zlatý súdok

Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo – Prešov

1998 –  čestné uznanie
1999 – Grand prix a veľký zlatý súdok
2000 – 1. cena a Malý zlatý súdok
2004 – Cena Communication House
2007 – čestné uznanie
2010 – Cena mesta Prešov

Kreslený humor

Komiks

Karikatúra

svietiene

Grafický dizajn