slide01
slide02
slide03
slide04
slide06
slide07
slide10
slide13
slide15
slide16
slide17
slide18
slide 19
slide 21
Slide 22

Individuálne a spoločné výstavy kresleného humoru

1985 – 1. individuálna prehliadka prác – klub Chemka Strážske
1986 – Samostatná výstava – vysokoškolský E-klub, Košice
1993 – Samostatná výstava  – divadelný klub vo Vranove n/Topľou
1996 – Kreslený humor 13xVS – výstava 13 autorov kresleného humoru na vých. Slovensku – Východosl. galéria Košice
1988, 2008 – Kremnické gagy – medzinárodný festival humoru, Kremnica
2006 – Výstava členov a sympatizantov združenia Uzol a ČUK – Prešov
2005 – Výstava ilustrácií z knihy M. Gaľu - Aforizmy I. – Prešov
2007 – Výstava ilustrácií z knihy M. Gaľu - Aforizmy II. – Prešov
2008 – Výstava členov a sympatizantov združenia Uzol – 368. Salón klubu Mánes, Praha

Kreslený humor

Komiks

Karikatúra

svietiene

Grafický dizajn