…Let me praise and worship The Lord with you through the photos of the life of His church

Peter Sedlak, 1966 
Slovakia
Father of two children,
teacher at St. Nicholas Art School in Prešov,
graphic designer, caricaturist, photographer…
When it comes to the photodocument,
Since April 2012 I have been working on the series
of documentary photos
with the theme – consecrated people, priests,
regulars, believers, liturgy, rite, temple…
under the working title “SVIETIENE”.
This is my acknowledgement
and thanks for the benediction
and blessing The Father Almighty provided me
in a difficult situation in my life through priests
and people who teach me the right faith.
Alleluia!

Peter Sedlák, 1966
Slovensko
Otec dvoch detí,
pedagóg na ZUŠ sv. Mikuláša v Prešove,
grafický dizajnér, karikaturista, fotograf…
Pokiaľ ide o fotodokument,
Od apríla 2012 pracujem na sérii
dokumentárnych fotografií
s témou – zasvätení ľudia, kňazi,
rehoľníci, veriaci, liturgia, obrad, chrám…
pod pracovným názvom „SVIETIENE“.
Je to môj prejav
vďaky za dobrodenia,
ktoré mi preukázal Najvyšší Tvorca v ťažkej
situácii života, prostredníctvom kňazov a ľudí,
ktorí ma učia pravej viere.
Aleluja!